Sundheds­personale

Nogle gode råd, før I går i gang

Før I går i gang, skal I tage jer tid til at hjælpe patienten med at vælge det Qufora®-system, der bedst opfylder patientens specifikke behov og livssituation. Derefter skal I hjælpe patienten med at blive fortrolig med, hvordan systemet virker, f.eks. ved at fylde det med vand og gennemgå anvisningerne trin for trin. Jo bedre du og din patient forstår systemet og brugen af det, jo nemmere bliver det for alle.

Vær tålmodig

Det kommer til at tage tid for din patient at lære, hvordan hans eller hendes system bruges korrekt. Sørg for, at din patient forstår, at der kan gå nogle uger eller mere, før han eller hun har opnået den perfekte irrigationsrutine.

Valg af det rette system

Se skemaet nedenfor, når du skal hjælpe din patient med at vælge et irrigationssystem. Det sparer både tid og frustrationer at vælge det rette system fra starten.

Kontakt MBH-International A/S eller en lokal  forhandler/leverandør for at få flere oplysninger/bestille produkter.

Mobile System Velegnet til Brugerens behov Fordele
Qufora® IrriSedo Minisystem
 • Tømningsvanskeligheder
 • Ufuldstændig tømning
 • Passivt sivende afføring
 • Sivende afføring efter tømning
 • Neurogen tarmdysfunktion
 • Rectocele – vaginal prolaps
 • Slimudledning (fx rektal stump)
 • Ileo-anal pouch (anastomose)

Brugeren har kun behov for en mindre mængde vand til at tømme tarmen.

Diskret, intuitiv og kompakt.

Qufora® IrriSedo Konussystem
 • Langsom kolon-transittid
 • Kronisk afføringsinkontinens og/eller forstoppelse
 • Neurogen tarm

Brugeren har behov for mere vand til at tømme en større del af tarmen.

Let at forstå og nemt at bruge

Konussen holdes på plads i rektum på samme måde som et kateter – uden at fremprovokere sammentrækninger?

Qufora® IrriSedo Ballonsystem
 • Langsom kolon-transittid
 •  Kronisk afføringsinkontinens og/eller forstoppelse
 • Lav Anterior Resektions Syndrom (LARS)
 • Neurogen tarmdysfunktion
 • Lav muskeltonus

Bruger har enten nedsat bevægelighed eller føleforstyrrelser i fingre og hænder. Bruger har dårlig balanceevne og kan ikke holde kateteret på plads/har problemer med at holde balancen på et toilet.

Den vandfyldte ballon holder kateteret på plads i tarmen, også ved eventuelle kramper.

Samtidig gør ballonen det lettere at holde vandet i tarmen

Immobile
Qufora® IrriSedo Sengesystem
 • Neurogen tarmdysfunktion
 • Kræver assistance til at defækere
 • Sengeliggende patienter

Brugeren er sengeliggende, og/eller er af andre årsager ikke i stand til at sidde på et toilet.

Afføring opsamles i et lukket system.

For den sengeliggende, der på en hygiejnisk og lugtfri måde kommer af med sin afføring.

Kan forhindre hospitalsindlæggelse.

* Norton, C & Collins, B., (2013) Managing passive incontinence and incomplete evacuation. BJN vol 22/10, 575-579
**Christensen P et al.(2003) Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout of faecal incontinence and constipation. Dis Colon Rectum; 46:68-76
*** Emmanuel et al (2013), Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Spinal Cord, 51, 732–738