Økonomi & administration + 45 88 30 05 92
Kundeservice 8-16 + 45 70 70 79 25

Privatlivspolitik

 

Tilsynsmyndighed

Virksomheden har hovedsæde i Danmark og er dermed ene og alene underlagt databeskyttelsesforordningen (GDPR) jf. dansk lov, hvorved datatilsynet er den gældende myndighed for tilsyn herfor.

 

1. Indledning

Som virksomhed ønsker vi bedst muligt, at behandle dine personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg, når du bruger vores services og handler med os. Vi har høje etiske standarder og fastsat strenge interne procedurer, for at sikre dine personoplysninger på bedst mulige vis.

Her i vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af dels vores webside og produkter.
Spørgsmål vedr. vores privatlivspolitik kan stilles til Karin Kjær via emailen nederst på siden.

 

2. Opdatering af persondatapolitik

Den nyeste version af vores privatlivspolitik vil altid kunne findes her. Privatlivspolitikken opdateres, så snart vi vurderer, at der er behov for det.

Sidst opdateret den 13 juni 2019 af Karin Kjær

 

3. Kort om personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, som kan anvendes til at identificere en person også selvom man ikke har alle oplysninger på samme tid. Heraf f.eks Navn, adresse, email og telefonnr., billede, IP-adresse mv.

 

4. Vores produkter

Vi udvikler medicinsk udstyr hvorved formålet er en markant forbedret livskvalitet for vores brugere.

 

5. Indsamling af personoplysninger?

Alt salg af vores produkter sker via samarbejdspartner/distributør, dermed indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke personoplysningerne med dig, med mindre du aktivt selv har tages kontakt til os for direkte salg og /eller ved håndtering af eventuelle supportsager og /eller reklamationssager, hvor vi grundet gældende lovgivning vil skulle indsamle personoplysninger.

 

6. Anvendelse af personoplysninger 

Formålet med at indsamle og bruge dine personoplysninger sker, som tidligere oplyst kun såfremt du aktivt har givet os accept herom.
Enten ved:
 • At tage direkte kontakt til os vedr. salg
 • At tage direkte kontakt til os vedr. support/reklamationsret
  • Hvorved vi iht. ovenstående to benytter:
  • Navn, email, adresse, samt evt. helbredsoplysning
  • Deltagelse i f.eks produktudvikling (enten som bruger, hjælper, faglært (læge/sygeplejerske mv.)
  • Hvorved vi benytter:
  • Navn, email, adresse, udtalelser, billeder, video samt evt. helbredsoplysning, såfremt du er bruger af produktet (dog forelægger der kontrakt/samtykke herfor)


Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring heraf til at starte med.
Perioden for sletning vil kunne variere afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Opbevaring af personoplysninger iht. bogføringsloven er 5 år, dog vil vi grundet MDR/MDD skulle gemme enkelte persondata i op til 15 år.

Videregivelse af personoplysninger
Vi hverken sælger, offentliggør eller viderebringer på anden måde dine personoplysninger til andre, medmindre:
 • det er nødvendigt for levering af vores service overfor dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du aktivt har givet os samtykke til det, eller
 • Ved samtykke og /eller kontrakt. Opbevares/behandler indsamles personoplysninger/data for udarbejdelse af analyser heraf kliniske for udvikling af vores produkter.

 

7. Dine rettigheder

Rettelse af forkerte personoplysninger
Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine personoplysninger, som vi måtte være i besiddelse af, hvilket sker ved at du retter henvendelse til os for oplysning om hvilke der skal rettes.

Ret til indsigt
Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af personoplysningerne forudsat at vi ligger inde med oplysningerne. Vi skal dog gøre opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers personoplysninger og/ eller i henhold til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til sletning
Du kan til enhver tid kræve de personoplysninger vi er i besiddelse af slettet, såfremt det ikke strider imod gældende lovgivninger for opbevaring heraf. Personoplysninger vi ikke benytter slettes løbende i virksomheden.

Ret til begrænsning samt indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger, yderlig kan du til enhver tid gøre indsigelse imod vores behandling heraf så længe behandlingen ikke foretages jf. gældende lovgivninger.

Tilbagekalde samtykke
Du har altid mulighed for at tilbagekalde det (eller de) allerede givende samtykke(r), du har givet os.

Ved klage
Vi gør alt for at sikre dine personoplysninger, samt at dine rettigheder beskyttes optimalt.
Hvis du ikke mener vi behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte Karin Kjær via email kkj@qufora.com med teksten ”klage” i emnefeltet.

Mener du fortsat ikke vi ikke behandler din henvendelse og rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:
Datatilsynet
Borgergade 28

1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

 

8. Opbevarer af personoplysninger

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske samt organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de personoplysninger, vi opbevarer.

Interne tekniske og organisatoriske retningslinjer og procedurer. 
Personoplysninger er kun tilgængelige for den/de medarbejder(e), som har brug for det. Inkluderet i vores sikkerhedspolitik er også, at vi løbende træner de enkelte medarbejdere i korrekt håndtering af personoplysninger og kontrollerer, at reglerne overholdes heraf.