Økonomi & administration + 45 88 30 05 92
Kundeservice 8-16 + 45 70 70 79 25

Vision og mission

Vores vision

Vores mål er at blive anerkendt som en af de mest innovative produktudviklere af hjælpemidler inden for vores fokusområder: gastroenterologi og urologi.

Vores mission

At imødekomme/opfylde slutbrugernes og sundhedspersonalets behov for optimale hjælpemidler.

At sikre langsigtede relationer med vores samarbejdspartnere: Slutbrugere, kunder, leverandører og sundhedspersonale.

At dele vores markeds- og teknologierfaringer med vore partnere.